Szárcsa Általános Iskola

Tanárok

2018-2019-es tanév

Felső tagozaton tanítók névsora

    Osztályfőnök Tanított tantárgyak
1. Vígh Krisztina
  igazgató, földrajz, etika
2. Kőhalmi Katalin
  igazgatóhelyettes, fejlesztő pedagógus
3. Bozi Tamás   testnevelés
4. Fóris Zoltán Örs   kémia, biológia, fizika, könyvtár
5. Hajdu-Nonn Nikolett 6. o angol 1-4.o, etika, 3.,4.o néptánc
6. Kondor Ágnes   angol, történelem
7. Horváthné Kisbalázs Mária 7. o magyar, történelem, etika
8. Kovács Anikó   ének, napközi 5-6.osztály
9. Péter Irén   angol, matematika
10. Tuza Lajosné   technika 5-8.osztály
11. Veres Judit 5.o matematika, informatika
12. Vizsoli Mária 8.o testnevelés

 

Alsó tagozaton tanítók névsora

1. Tóthné Kovács Erika osztályfőnök 1. osztály
2. Csöppüs Szilvia osztálytanító 5.,7.,-8.o rajz
3. Sirola Sarolta osztályfőnök 2.osztály
6.o rajz, 2.,4.o etika
4. Jónás Zsolt osztálytanító  református hittan
5. Ugrai Judit osztályfőnök 3.osztály
1.,3.o etika
6. Baktai Erika osztálytanító 7., 8.o etika
7. Lőrincz Ferencné osztályfőnök 4.osztály
8. Manhercz Istvánné osztálytanító  5.o. magyar

Iskolai munkát segítők:

Hegede Anita iskolatitkár
 Biró Katalin pedagógiai asszisztens
Kovács Anikó pedagógiai asszisztens
Kapuvári György tanulószoba 7-8.osztály

 

Közalkalmazotti tanács tagjai

Vizsoli Mária

Ugrai Judit

Csöppüs Szilvia

Mínőségértékelő csoport (MÉCS)

Csöppüs Szilvia

Horváthné Kisbalázs Mária

Tóthné Kovács Erika

Hivatalsegédeket, közmunkásokat a Városgazda foglalkoztatja.

Védőnő: Gonda Zsoltné, Kati néni
Iskolaorvos: Dr. Báthori Éva
Pszichológus:

Kis Adrienn

Hétfő: 9-15 óráig

Csütörtök: 12-18 óráig

Logopédus:

Boros Zsuzsa

Fejlesztő-és gyógypedagógus:

Kóhalmi Katalin és Vizsoli Mária

Gyógypedagógus Kun Zsuzsa
Gyógytornász: Kvanta Erika

 

Tisztségviselők

Igazgató Vígh Krisztina
Igazgatóhelyettes Kőhalmi Katalin
Csepeli Hirmondóval kapcsolattartó Kőhalmi Katalin
Kerületi munkaközösség vezető vezető Kondor Ágnes
Alsó tagozatos munkaközösség vezető Lőrincz Ferencné
Humán tárgyak munkaközösségének vezetője Kondor Ágnes
Reál tárgyak munkaközösségének vezetője Veres Judit
Iskolai honlap készítője Veres Judit
Pályaválasztási felelős Vizsoli Mária
Osztályfőnöki munkaközősség vezető Manhercz Istvánné
Vezető testnevelő Bozi Tamás
Gyermekvédelmi felelős Manhercz Istvánné, Baktai Erika
Balesetvédelmi felelős Vizsoli Mária
Munkavédelmi felelős Vizsoli Mária
Tűzvédelmi felelős  Vizsoli Mária
AV felelős Fórizs Zoltán Örs
Diákönkormányzat vezetője Vizsoli Mária
ÖKÖ koordinátor, környezetvédelmi felelős Fóris Zoltán Örs
Könyvtáros Fóris Zoltán Örs
Tankönyvfelelős Fóris Zoltán Örs
Ünnepélyek rendjéér felelős Testnevelők, rendező
Minőségbiztosításért felelős  Csöppüs Szilvia és Tóthné Kovács Erika
Királyerdei Műv. Házzal kapcsolattartó  Ugrai Judit
Fővárosi színházakkal kapcsolattartó Tóthné Kovács Erika és Csöppüs Szilvia
Iskola arculatáért, dekorációjáért felelős Csöppüs Szilvia
Közalkalmazotti Tanács elnöke Vizsoli Mária