Szárcsa Általános Iskola

Képek

  • Tanévnyitó
  • 2011 Tanévnyitó ünnepség
  • 2011 1. osztáy
  • 2012 Farsang
  • 2012 Madarak, fák napja

Királyerdei Szárcsa Alapítvány

Adószáma: 18047950-1-43

Köszönjük, hogy adója 1%-val támogatja iskolánk alapítványát.

Intézményi elvárásirend

Kedves Szülők és Diákok!
Kormányzati döntés értelmében az oktatás a 2020/2021-es tanévben tantermi körülmények között indul. A vírushelyzet továbbra sem javult az elmúlt időben, így mindannyiunknak – tanár, szülő, diák – felelős magatartás szükséges, hogy a tanév során lehetőleg egyetlen megbetegedés se legyen az iskolánkban, illetve fertőzési gócpont se alakulhasson ki. Intézményünkbe naponta 214 gyermek és 35 felnőtt fordul meg, ezért kérem a lentiek betartását, valamint, hogy nagyon vigyázzunk egymásra!
Figyelemmel kisérve a Kormányzat által kiadott intézkedési tervet, augusztus óta azon dolgozunk kollégáimmal, és a Tankerülettel, hogy a lehető legbiztonságosabban kezdjük meg a tanévet.
Az alábbiakban olvashatóak a mi intézkedéseinket, szabályaink, elvárásaink.
Az intézkedések tervezésénél legfontosabb szempont az egészség védelme volt.

Az iskola elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy szétválasszuk a különböző évfolyamokat, osztályokat.
1. A reggeli iskolába érkezés szabályai:
Szülő nem léphet az iskolába, csak kapuig kísérheti a gyermekét, és délután ott kell megvárnia.
- Az intézmény területét 3 utca felől közelíthetik meg tanítványaink:
Hajnali ügyelet 6.30- 7.00 óra Szárcsa utca felőli főbejáraton;
1. és 2. osztály reggel 7.00 órától a Szúnyog utca felőli kapun;
3. és 4. osztály reggel 7.00 órától a Szárcsa utca felőli parkolórészből;
5-8. osztály reggel 7.00 órától a Sáska utca felőli főkapun;
Kérjük, hogy a hajnali ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe és elsősorban csak az alsó tagozatosok. Az iskolába való belépés 6.30-7.00 óra között a Szárcsa utca felőli főbejáraton kapucsengővel történik. A tanuló maszkviselésével és kézfertőtlenítés után léphet az épületbe. Az összevont hajnali ügyeletben (6.30-7.00 óra) a gyerekek számára a maszkviselés és a megfelelő távolságtartás kötelező. Az alsós diákok tanítójukkal reggel 7.00 óra után a saját teremben, illetve udvar részben várakoznak. A felsős gyerekek 7.00- 7.50 óráig, a számukra kijelölt „nagy udvaron” gyülekeznek az ügyeletes tanár jelenlétében. Azonban lehetőség szerint, legkorábban fél 8-tól érkezzenek a Sáska utcai kapun. A reggelire befizetett felsős diákok 7.30- és 7.45 óra között felügyelet mellett reggeliznek, majd visszamennek az udvarra.
A felsősök ¾ 8 után is érkezhetnek, nem számít késésnek a 8 órai érkezés sem, ha az indokolt volt. A felsősök ilyenkor azonnal a termükbe mennek.
Az iskolába érkezéskor az ajtóban a kézfertőtlenítő használata mindenki számára kötelező!
2. Az iskola munkarendje:
- Minden diákunkat arra kérünk, hogy maszkban érkezzenek az iskolába. A folyosón, az aulában, annak használata kötelező. A szabadban, illetve azokon a tanórákon, ahol a tanárok/tanítók erre lehetőséget adnak, a maszk levehető.
- Változtattunk a csengetési renden. A reggeli beszélgetőkör elmarad. Bevezetésre kerül a hibrid (tanórai és online oktatás) órarend.
8.00- 8.45 1.óra
9.00- 9.45 2.óra
10.00-10.45 3.óra
11.00-11.45 4.óra
12.00-12.45 5.óra
13.00-13.45 6.óra
- 1-4. osztályban 8.00 órától, a higiéniai szabályoknak megfelelően étkezés a saját osztályteremben;
- Az óraközi szüneteket minden alsós osztály a számára kijelölt udvarrészen tölti, tanári felügyelet mellett;
- A felső évfolyamon, minden osztálynak néhány óra kivételével a saját osztálytermében történik a tanítás. Innen csak a bontott csoportú órákra és egy- egy szakórára mennek el a tanulók.
- Mindenki a saját osztályterméhez közeli mosdót, folyósó- és udvarrészt használhatja.
- A felső évfolyamokon emeletenként két- két osztály van, az óraközi szünetekben emeltenként egy- egy osztály udvarra megy, míg egy- egy osztály szellőztetés mellett az osztálytermében tölti a szünetet, a következő szünetben cserélnek az osztályok. Minden emeleten egy- egy ügyeletes tanár van a szünetekben, valamint egy tanár ügyel az udvarra érkező diákokra.
- Jó idő esetén a gyerekek az udvaron tartózkodnak, a szünetben a hetesek szellőztetnek. A szünetekben 3+1 ügyeletes tanár lesz.
- A tanárok az órakezdésre érkeznek a tantermekbe. Lesznek olyan tanórák, melyek a szabadban kerülnek megtartásra.
- Minden osztályfőnök (és minden órát tartó tanár) a saját tantermének higiénés állapotáért felelős (hetesi rendszer, tisztaság, szellőztetés, uzsonna, tej-kifli, gyümölcs kezelése, stb.).
2.1 Higiéniai szabályok:
- A gyerekeket a két óránkénti kézmosásra, kérjük (természetesen a mosdóhasználat és étkezés során ettől függetlenül is)
- Az iskolába érkezéskor az ajtóban automata kézfertőtlenítő használata kötelező mindenki számára.
- Minden osztályban lesz kézfertőtlenítő, illetve a mosdókban szappan, papír kéztörlő.
- A bontott csoportok után a számítástechnika és egyéb termeket használatot követően egyből fertőtlenítjük.
- A mosdók óránként fertőtlenítésre kerülnek.
- Minden nap a tanítás végén a termekben fertőtlenítő takarítás van.
2.2. Ebédeltetés rendje:
- Az osztályok megfelelő beosztásban bontott csoportokban étkeznek. Az egyik tanító az ebédeltetést végzi, míg ez idő alatt a másik kolléga felügyeletet biztosit az osztály másik felének, jó idő esetén a szabadban töltik a várakozási időt. A turnusváltás előtt az asztalok fertőtlenítése megtörténik. A gyerekek kizárólag kézfertőtlenítés után mehetnek be az ebédlőbe. Ennek ellenőrzése az ebédelést vezető tanár felelőssége.
- 1-4. osztályos diákok 11.00-13.00 óra között, míg az 5-8. osztályos diákok 13.00- 14.30 óra között ebédelnek;
2.3. Hazamenetel rendje:
- Az alsós évfolyamon tanuló diákok 14.00 órakor mehetnek haza, ha a szülő ezt meg tudja oldani és otthoni keretek között készíti el a házi feladatát;
- Azok a kisdiákok, akik 14.00 óra után is az iskolába maradnak, helyben írják meg a leckét, 16.00 órakor mennek haza, illetve 17.00 óráig, amennyiben szükséges, minden osztály tanítója a saját tanítványainak ügyeletet, biztosit.
- A felső évfolyamos gyerekek a tanítás után mennek haza, ügyeletet délután a napköziben, tanulószobán biztosítunk.
-Kérjük a szülőket, hogy az összevont délutáni ügyeletet (16-17 óráig) csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe!
- A hazamenetel során az alsós diákok ugyanazon a bejáraton távozzanak, mint reggel érkezésnél, a felsős diákok a Szárcsa utcai főbejáraton tudják elhagyni az épületet.
3.Kapcsolattartás:
- A szülői értekezletek megtartásának módja az osztályfőnök döntése. (lehet személyes, online, offline stb.). Természetesen, ha az iskolában történik, a pandémiás szabályok betartását elvárjuk.
-Szülők csak telefonon előre egyeztetett esetben jöhetnek be az iskolába, természetesen az előírások betartásával. Az ebéd befizetésének időszakában a gazdasági irodát a Sáska utca felőli kapun közelítsék meg.
4. Kérjük, hogy csak egészséges gyermek jöjjön iskolába!
- Azt kérjük a szülőktől, hogy amennyiben reggel a gyermekük nem érzi jól magát, ne hozzák be az iskolába, hanem gondoskodjanak az otthoni felügyeletéről.
- A tüneteket mutató gyermekkel azonnal felvetetjük a maszkot, és elkülönítjük osztálytársaitól a védőnői szobában. Értesítjük a szülőt, hogy vigye haza gyermekét.
- A családokat arra kérjük, csak indokolt esetben utazzanak külföldre és ezt jelezzék az osztályfőnök számára! A hazaérkezés után vállalniuk kell a két hét önkéntes karantént! Akkor is döntsenek így, ha úgy gondolják, beteg személlyel találkoztak. (ezek a hiányzások a szülő kérésére igazoltak lesznek)
Természetesen a Kormány döntéseit figyelemmel kísérjük, ami alapján enyhítés, illetve szigorítás is történhet a tanév folyamán.

Kérem a fentiek tudomásulvételét és betartását.
Budapest, 2020. augusztus 31.

Vígh Krisztina
intézményvezető